környezetvédelmi, tanácsadó és szolgáltató kft.

Get Adobe Flash player


Az Air Analitic System Kft.  Laboratóriuma a NAH által NAH -1-1501/2015  számon akkreditált vizsgálólaboratórium. A laboratórium akkreditációs okiratát letöltheti oldalunkról. Laboratóriumunk akkreditációja megfelel az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 követelményeinek, így az általunk készített vizsgálati jegyzőkönyvek alkalmasak a hatósági előírások betartásának igazolására is. A levegőtisztaság-védelmi laboratórium vállalja:

  • Légszennyező pontforrások gázfázisú komponenseinek folyamatos emisszió mérése ( CO2, CO, O2, NOx, SO2, TOC)
  • Légszennyező pontforrások szilárd anyag emisszió mérése (pormérés)
  • Légszennyező pontforrások hordozógáz térfogatáramának és fizikai jellemzőinek mérése
  • Légszennyező pontforrások egyéb paramétereinek (szerves oldószerek) emisszió mérése
  • Hatásterület lehatárolás, engedélykérelem elkészítése

A pontforrások emisszió mérésének elvégzését követően vállaljuk a levegőtisztaság-védelmi engedélyek megszerzése és meghosszabbítása érdekében a hatásterület lehatárolást és a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet tartalmi előírásainak megfelelő engedélykérelmi dokumentáció elkészítését és a szükséges adatlapok kitöltését.

Felhívjuk az üzemeltetők figyelmét, hogy az engedélyköteles légszennyező pont- és diffúz forrás engedély nélküli üzemeltetése, légszennyező forrásonként

1.000.000 Ft, míg az engedélyezéshez szükséges adatokban bekövetkezett változás be nem jelentése 200.000 Ft bírság kiszabásával jár. Kerülje el a bírságot! Bízza ránk a teljes körű ügyintézést, a méréstől az engedély megszerzéséig!

  • Levegőtisztaság-védelmi éves bevallások (LM) elkészítése

Az engedélyköteles pontforrásokról évente egy alkalommal, a tárgyévet követő év március 31-ig adatszolgáltatást kell teljesíteni. A szükséges levegős bevallást a légszennyezés mértéke (LM) éves bejelentési lapokon (pl.: borítólap, LM/PF, LM/TA) lehet megtenni a pontforrás üzemeltetőjének. Vállaljuk a meglévő engedély, mérési eredmények és a vezetett üzemnapló alapján az LM lapok gyors, pontos kitöltését, garanciával!