környezetvédelmi, tanácsadó és szolgáltató kft.

Get Adobe Flash player

A levegőtisztaság-védelem fontosabb alapfogalmai

 

Légszennyező forrás: levegőterhelést okozó helyhez kötött, vagy mozgó forrás

Légszennyező pontforrás: az a levegőterhelést okozó forrás, amelynél a légszennyező anyag kibocsátási jellemzői méréssel vagy műszaki számítással egyértelműen meghatározhatók

Diffúz forrás: olyan levegőterhelést okozó tevékenység vagy kibocsátó felület, amelynél a légszennyező anyag kibocsátási jellemzői méréssel vagy műszaki számítással egyértelműen nem 

 

Hatályos jogszabályok

 

 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet

A levegő védelméről

 53/2017. (X. 18.) FM rendelet

a 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth -nál kisebb teljes teljes névlges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és a légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről

 10/2001. (IV. 19.) KöM rendelet

az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról

 4/2011. (I. 14.) VM rendelet

rendelet a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről

  6/2011. (I. 14.) VM rendelet

a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról

  29/2014 (XI. 28.) FM rendelet  

a hulladékégetés műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről

  26/2014. (III. 25.) VM rendelet

az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásárólMintavételi helyre vonatkozó előírás


A pontforrás szennyezőanyag kibocsátás mérésének feltétele a mérőhely kialakítása. A mérőhely kialakításának megvannak a szabványos feltételei, amely beépítését új technológia telepítése esetén a beruházó, vagy a kivitelező már az engedélykérelemben vállal (vállalkozási szerződés egy pontja lehet, megegyezés kérdése, hogy ki alakítja ki, a kialakításnak vannak költségei).

A szabványos mérőhely kialakítása a kidobó kürtőben (pontforrás) áramló véggáz homogenitása miatt szükséges.A vonatkozó szabványok az MSZ-21853-1:1976 és az MSZ EN 13284-1:2002. Kísérletek szerint a szabványos mérőpont elhelyezkedése, az utolsó törésponttól való minimális távolság, ötször a kidobó kürtő hidraulikai átmérője. A hidraulikai átmérő kőr keresztmetszet esetén maga az átmérő, míg négyszög keresztmetszetnél 4 x A / K összefüggéssel számolható, ahol A = terület, K = kerület. Itt már feltételezhető, hogy a véggáz áramlása lamináris.

Mérőcsonk gyakorlati alkalmazását itt tekintheti meg.